הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 23.02

יום ו 22.02

יום ה 21.02

יום ד 20.02

יום ג 19.02

יום ב 18.02

יום א 17.02

 
 
6:00

7:00
מכשירים בנימינה

7:30
זכרון מכשירים

 

7:30
זכרון מכשירים

 

7:30
זכרון מכשירים

7:30
מכשירים בנימינה

 

7:30
זכרון מכשירים

 

7:30
זכרון מכשירים

7:30
מכשירים בנימינה

 
 
7:00

8:00
מכשירים בנימינה

8:30
זכרון מכשירים

 

8:30
זכרון מכשירים

8:30
מכשירים בנימינה

 

8:30
זכרון מכשירים

8:30
מכשירים בנימינה

 

8:00
מכשירים בנימינה

 

8:30
זכרון מכשירים

8:30
מכשירים בנימינה

 

8:30
זכרון מכשירים

8:30
מכשירים בנימינה

 
 
8:00

9:00
מכשירים בנימינה

9:30
זכרון מכשירים

 

9:30
זכרון מכשירים

9:30
מכשירים בנימינה

 

9:30
זכרון מכשירים

9:30
מכשירים בנימינה

 

9:00
מכשירים בנימינה

 

9:30
מכשירים בנימינה

9:30
זכרון מכשירים

 

9:30
מכשירים בנימינה

9:30
זכרון מכשירים

 
 
9:00

10:00
מכשירים בנימינה

10:30
זכרון מכשירים

 
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
בנימינה מכשירים

 
 
17:00

18:00
מכשירים בנימינה

 

18:00
זכרון מכשירים

 

18:00
זכרון מכשירים

 

18:00
זכרון מכשירים

 

18:00
זכרון מכשירים

18:00
מכשירים בנימינה

 
 
18:00

19:00
מכשירים בנימינה

 

19:00
מכשירים בנימינה

19:00
זכרון מכשירים

 

19:00
מכשירים בנימינה

19:00
זכרון מכשירים

 

19:00
זכרון מכשירים

19:00
מכשירים בנימינה

 

19:00
זכרון מכשירים

19:00
מכשירים בנימינה

 
 
19:00

20:00
מכשירים בנימינה

 

20:00
מכשירים בנימינה

20:00
זכרון מכשירים

 

20:00
זכרון מכשירים

 

20:00
מכשירים בנימינה

20:00
זכרון מכשירים

 

20:00
זכרון מכשירים

20:00
מכשירים בנימינה

 
 
20:00

21:00
מכשירים בנימינה

 

21:00
בנימינה מכשירים

 

21:00
זכרון מכשירים

21:00
מכשירים בנימינה

 
 
21:00
 
22:00